Bc. Matěj Karpíšek

Bakalářská práce

Porod z pohledu zdravotnického záchranáře

Childbirth from the perspective of a paramedic
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Porod z pohledu zdravotnického záchranáře“ je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část shrnuje informace o porodu, popis jednotlivých porodních dob, možné komplikace, se kterými se může zdravotnický záchranář setkat při převozu rodičky na porodnické pracoviště zdravotnického zařízení. Tato část se věnuje i zdravotnické legislativě související …více
Abstract:
The bachelor thesis is called „Childbirth from the perspective of a paramedic“ is divided into two parts - a theoretical and a research one. The theoretical part summarizes information about the delivery, describes the stages of the delivery and possible complications that a paramedic can face when transporting a mother to the health care facility. This part also includes legislation that is related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotnické záchranářství / Zdravotnické záchranářství

Práce na příbuzné téma