Bc. Miroslav KUBÁT

Diplomová práce

Funkční styly z hlediska lexikální statistiky

The Functional Styles in Term of Lexical Statistics
Anotace:
Tato práce popisuje na základě lexikostatistické analýzy elementární distinkce mezi funkčními styly a jejími podkategoriemi v oblasti bohatství textu, primárně jsou sledovány hodnoty rozsahu, rozptýlení a koncentrace lexika. Výsledné hodnoty jsou graficky znázorněny a interpretovány. Výběrové soubory jsou excerpovány z databáze ČNK. Analýza je paralelně prováděna při započítávání dvou různých základních …více
Abstract:
This thesis describes the functional styles in Czech based on lexical statistics. The survey contains all the basic functional styles: artistic, scientific, journalistic, administrative and colloquial. The functional styles are not only examined as units, but due to their large internal differentiation are also subjected to analysis of their subcategories. Only the arithmetic mean of the resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zveřejnit od: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁT, Miroslav. Funkční styly z hlediska lexikální statistiky. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses il3vg5 il3vg5/2
10. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.