Iva Šmerdová

Bakalářská práce

Komparace dopadů světové finanční krize na hospodářství Irska a Islandu v letech 2008 - 2014

Comparison of the impacts of the global financial crisis on the economies of Ireland and Iceland in the years 2008-2014
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení dopadů světové finanční krize na hospodářství Irska a Islandu. Teoretická část práce se nejprve věnuje teorii hospodářského cyklu a s tím související charakteristice finanční krize. Dále je popsán pohled jednotlivých ekonomických škol na vytváření deficitu státního rozpočtu a veřejného zadlužení. V praktické části je analyzováno předkrizové období, ve kterém …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to evaluate the impact of the global financial crisis on the economies of Ireland and Iceland. The theoretical part is focused on the theory of the business cycle at first and the associated characteristics of the financial crisis. Then a view of various economic schools on creating the budget deficit and public debt is described. In the practical part the pre-crisis period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Michaela Ševčíková
  • Oponent: Jiří Štekláč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46703