Yuanxing Liu

Bakalářská práce

Evaluation of Financial Risk in TESLA Company

Evaluation of Financial Risk in TESLA Company
Anotace:
Tesla is undoubtedly one of the most controversial companies in the capital markets, and investors who are bullish on Tesla will see it as representing the future of new energy vehicles, while investors who are not optimistic about Tesla will see a big problem with Tesla's money-burning model. And this article has discussed Tesla in more details.
Abstract:
Tesla is undoubtedly one of the most controversial companies in the capital markets, and investors who are bullish on Tesla will see it as representing the future of new energy vehicles, while investors who are not optimistic about Tesla will see a big problem with Tesla's money-burning model. And this article has discussed Tesla in more details. The purpose of developing this thesis is to learn more …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava