Theses 

Marketing kulturních periodik a návrh marketingové strategie magazínu Lógr – Eliška Cibulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eliška Cibulková

Diplomová práce

Marketing kulturních periodik a návrh marketingové strategie magazínu Lógr

Marketing of cultural periodicals and proposal of marketing strategy for magazine Lógr

Anotace: Obsahem této diplomové práce je zjištění a zhodnocení situace současného stavu marketingu, marketingových aktivit a jejich plánování v praxi českých kulturních periodik a následný návrh marketingové strategie konkrétního časopisu. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti marketingu a marketingového strategického plánování, dále principy situační analýzy, ze které následně vychází plánování marketingového mixu. Na tyto úvodní kapitoly navazuje praktická část, jejíž součástí je rozbor tří literárně-kulturních periodik zejména z hlediska nástrojů 4 P -- A2, Host a Literární noviny. Na základě poznatků efektivity a účinnosti jednotlivých nástrojů je následně navržena strategie pro magazín Lógr. V závěru práce je provedeno celkové shrnutí a zhodnocení stavu marketingu literárně-kulturních periodik a účinnost jednotlivých marketingových nástrojů v jejich praxi.

Abstract: The content of this thesis is to identify and assess the situation of the current state of marketing, marketing activities and planning in practice of Czech cultural periodicals and proposal of marketing strategy for particular magazine. The theoretical part provides the basic terms of marketing and marketing strategic planning, principles of situational analysis, which in turn is based on the planning of the marketing mix. These introductory chapters followed by a practical part, which includes the analysis of three literary and cultural periodicals, especially in terms of tools 4 -- A2, Host and Literární noviny. On the basis of the efficiency and effectiveness of each tool is proposed strategy for magazine Lógr. The conclusion is an overall summary and assessment of the state of marketing literary and cultural periodicals and effectiveness of marketing tools in their practice.

Klíčová slova: marketingové nástroje 4 P, marketingová strategie, literárně-kulturní periodika, marketing

Keywords: marketing tools 4 P, marketing strategies, literary and cultural periodicals, marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Václav Riedlbauch

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58491

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz