Eliška Cibulková

Diplomová práce

Marketing kulturních periodik a návrh marketingové strategie magazínu Lógr

Marketing of cultural periodicals and proposal of marketing strategy for magazine Lógr
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je zjištění a zhodnocení situace současného stavu marketingu, marketingových aktivit a jejich plánování v praxi českých kulturních periodik a následný návrh marketingové strategie konkrétního časopisu. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti marketingu a marketingového strategického plánování, dále principy situační analýzy, ze které následně vychází plánování …více
Abstract:
The content of this thesis is to identify and assess the situation of the current state of marketing, marketing activities and planning in practice of Czech cultural periodicals and proposal of marketing strategy for particular magazine. The theoretical part provides the basic terms of marketing and marketing strategic planning, principles of situational analysis, which in turn is based on the planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Václav Riedlbauch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58491