Bc. Jaroslav Lír

Diplomová práce

Aplikace nositelné elektroniky pro monitorování stavu nositele u speciálních oděvů

An apllication of wearable elcectronics for monitoring the state of a wearer in special clothing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá odzkoušením záznamu průstřelu oděvu pomocí vodivých drah, které jsou aplikovány do první vrstvy oděvu přiléhající na tělo. Zaměřuje se navržením struktury těchto drah a vyvinutím kontrolní elektroniky pro ozbrojené složky. Rešeršní část je zaměřena na možnosti využití nositelné elektroniky v oděvu. Jsou zde uvedeny možnosti aplikace vodivých drah do oděvu pomocí různých …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to try out the record of the garment shot using conductive trajectories which are applied into the first layer of the base clothing. It focuses on designing the structure of these trajectories and developing control electronics for armed forces. The search part is theoretical and is focused on the possibilities of the use of wearable electronics in the garment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lír, Jaroslav. Aplikace nositelné elektroniky pro monitorování stavu nositele u speciálních oděvů. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie