Kristýna SÝKOROVÁ

Bakalářská práce

Stát v politické teorii: Konceptualizace a operacionalizace fenoménu.

State in Political Theory: Conceptualization and Operationalization of the Phenomenon.
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala státem v politické teorii a jeho konceptualizací a operacionalizací jako fenoménu. Mým hlavním cílem byla systematizace poznatků, na jejichž základě jsem vytvořila obecnou charakteristiku fenoménu státu. V první části práce jsem se věnovala pojetí státu skrze klasickou typologii - premoderního, moderního a postmoderního státu a následně jsem představila pojetí …více
Abstract:
In my bachelor thesis I dealt with the state in political theory and its conceptualization and operationalization as a phenomenon. My main goal was to systematize the knowledge on the basis of which I created a general characteristic of the state phenomenon. In the first part of my work I dealt with the concept of the state through the classical typology - the premodern, modern and postmodern state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Kristýna. Stát v politické teorii: Konceptualizace a operacionalizace fenoménu.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/