Bc. René Sabl

Master's thesis

Specifické poruchy učení u žáků střední školy

Specific learning disorders for high school students
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou specifických poruch učení u žáků střední školy. V teoretické části se vysvětluje a objasňuje problematika specifických poruch učení, popisují se projevy jednotlivých specifických poruch učení, symptomy a jejich diagnostika. Dále je pozornost věnována reedukaci a kompenzaci u žáků se specifickými poruchami učení, obecným zásadám a současné legislativě. Cílem teoretické …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issues of the secondary school pupils with specific learning disabilities. Theoretical part explains and clarifies the issue of specific learning disabilities, their demonstration, symptoms and diagnosis. Next the thesis focuses on reeducation, compensation of specific learning disabilities and general principles of work with the pupils with specific learning disabilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta