Adéla Šindelářová

Bakalářská práce

Daňově uznatelné náklady a výdaje osob samostatně výdělečně činných z hlediska daně z příjmů

Tax deductible costs and expenses of self-employed persons in terms of income tax
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá daňově uznatelnými a neuznatelnými výdaji (náklady) osob samostatně výdělečně činných z hlediska daně z příjmů. Cílem práce je zhodnotit, zda je pro konkrétního živnostníka výhodnější využít skutečně vynaložené výdaje (náklady) nebo použít výdaje (náklady) stanovené procentem z příjmů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou …více
Abstract:
Submitted bachelor thesis deals with tax-deductible and non-deductible costs and expenses of self-employed in terms of income tax. Goal of the work is to evaluate whether it is more advantageous for a certain “sole trader” to use actually spent expenses (costs) or to use expenses (costs) determined by a percentage of income. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: Ing. Marcela Hradecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS