Romana Jelínková

Bakalářská práce

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výrobním družstevnictví

The Disabled Poeple Employment in a Cooperative Production
Anotace:
Osoby se zdravotním postižením vyžadují na trhu práce zvýšenou ochranu. Jejich zaměstnávání je zákonnou povinností všech středních a velkých podnikatelských subjektů. Práce se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob ve výrobních družstvech ČR, která jsou členy Svazu českých a moravských výrobních družstev. Informuje o druzích příspěvků a dotací na podporu jejich zaměstnávání. Sděluje na jakých …více
Abstract:
Persons with disabilities need the labor market increased protection. Their employment is legally obliged to all medium and large businesses. My thesis deals with the employment of disabled people in the Czech production cooperatives which are members of the Federation of Czech and Moravian Production Cooperatives. It gives notice of different kinds of employment grants and benefits for disabled people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladislav Vančura
  • Oponent: Jana Vlková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy