Theses 

Subjektivní pohoda života ve školním prostředí – Michal Giridhárí Semerák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal Giridhárí Semerák

Bakalářská práce

Subjektivní pohoda života ve školním prostředí

Subjective well-being within the school environment

Anotace: Bakalářská práce pojednává o subjektivní pohodě života ve školním prostředí. Charakterizuje hlavní aktéry působící v rámci tématu, kterými jsou žáci a učitelé. Detailněji se věnuje jevům, jako je třídní klima, učební klima, třídní atmosféra a prostředí. Dále se věnuje školnímu klimatu a prostředí. Taktéž se věnuje vzájemnému působení daných faktorů mezi sebou a jejich přesahy. Posléze se věnuje faktorům, které jsou svojí povahou již více individuální. Mezi tyto zmiňované faktory spadá stres a s ním spojená subjektivně zvolená základní terminologie včetně sportovní aktivity jako salutoprotektivního faktoru, vlastní vnímaná užitečnost a sociální opora včetně jejich druhů. Výzkumné šetření zjišťuje vztah a působení mezi suportivním třídním klimatem a sociální oporou, vlastní vnímanou užitečností a kvalitou prožívání. Výzkumné šetření využívá testovou baterii, která je kompilací více standardizovaných dotazníků.

Klíčová slova: klima třídy, klima školy, stres, vlastní vnímaná užitečnost, sociální opora

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz