Bc. Zuzana Kožuchová

Bakalářská práce

Problém uznání u Hegela a v současné politické filozofii

The problem of recognition in Hegel's philosophy and contemporary political philosophy
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to analyse two basic concepts relating to social justice in contemporary social philosophy, namely redistribution and recognition (Fraser, Honneth). The introduction deals with the concept of recognition in Hegel's Phenomenology of Spirit, which is seen as a constitutive factor of human subjectivity. The thesis will then focus on the importance of this theory …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza dvoch základných konceptov týkajúcich sa sociálnej spravodlivosti v súčasnej sociálnej filozofii, konkrétne prerozdeľovania a uznania (Fraserová, Honneth). Úvod bude venovaný Heglovej Fenomenológii ducha, kde je konštitutívnym vzťahom ľudskej subjektivity. Práca sa ďalej zameria na význam tejto teórie v podmienkach dnešnej spoločnosti, v ktorej dochádza k …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.