Bc. Štěpán Uher

Diplomová práce

Optimalizace výrobní linky pomocí nástrojů štíhlé výroby

Optimization of assembly line using lean management tools
Anotace:
Cílem diplomové práce „Optimalizace výrobní linky pomocí nástrojů štíhlé výroby“ je identifikovat hlavní příčiny plýtvání a pomocí nástrojů štíhlé výroby je eliminovat. První část textu se zabývá koncepcí lean managementu a nástroji, které jsou poté aplikované v konkrétním podniku. Konec první části je obohacen o motivaci zaměstnanců, která ve spojení se štíhlou výrobou hraje významnou roli. V druhé …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Optimization of assembly line using lean management tools” is to identify main causes of waste and to outline their elimination by means of the lean management tools. The first part of the text deals with the concept of lean management tools that are then applied to a selected company. The end of the first part touches approaches to motivation of employees, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management