Theses 

Náklady civilního soudního řízení – Bc. Eva Stránská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Stránská

Bachelor's thesis

Náklady civilního soudního řízení

Costs of Civil Proceedings

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů civilního soudního řízení, dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. V teoretické části je analyzována současná právní úprava. V první kapitole jsem se věnovala podrobně nákladům řízení, poté soudním poplatkům, a nákladům důkazů. Nejobsáhlejší část je zaměřená na náhrady nákladů řízení, které mají vliv na průběh řízení a rozhodnutí. Práci zakončuji polemikou na problematické téma, kterým je právo projednání věci ve stanovené lhůtě a bez zbytečných průtahů a nákladů.

Abstract: The bachelor thesis is dealing with the problems connected with Cost of civil procceding to Act No 99/1963 Coll. Civil Procedure Code, as amended. The theoretical part of the thesis contains the analysis of the contemporary legislation. The first charter is devoted in detail Cost of civil procceding, after the judicial assessments as well as Cost proofs that have an impact on the proccedings and on the definitive verdict. The main part of the work is focused on compensations cost of procceding. The work ended with controversy, about the right to her a case within a spacified period of time and without undue delay and costs.

Keywords: Náklady civilního soudního řízení, náhrady, občanský soudní řád, rozhodnutí, Česká republika

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hájek
  • Reader: JUDr. Roman Jurík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 13:47, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz