Theses 

Náklady civilního soudního řízení – Bc. Eva Stránská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bc. Eva Stránská

Bakalářská práce

Náklady civilního soudního řízení

Costs of Civil Proceedings

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů civilního soudního řízení, dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. V teoretické části je analyzována současná právní úprava. V první kapitole jsem se věnovala podrobně nákladům řízení, poté soudním poplatkům, a nákladům důkazů. Nejobsáhlejší část je zaměřená na náhrady nákladů řízení, které mají vliv na průběh řízení a rozhodnutí. Práci zakončuji polemikou na problematické téma, kterým je právo projednání věci ve stanovené lhůtě a bez zbytečných průtahů a nákladů.

Abstract: The bachelor thesis is dealing with the problems connected with Cost of civil procceding to Act No 99/1963 Coll. Civil Procedure Code, as amended. The theoretical part of the thesis contains the analysis of the contemporary legislation. The first charter is devoted in detail Cost of civil procceding, after the judicial assessments as well as Cost proofs that have an impact on the proccedings and on the definitive verdict. The main part of the work is focused on compensations cost of procceding. The work ended with controversy, about the right to her a case within a spacified period of time and without undue delay and costs.

Klíčová slova: Náklady civilního soudního řízení, náhrady, občanský soudní řád, rozhodnutí, Česká republika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hájek
  • Oponent: JUDr. Roman Jurík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz