MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Disertační práce

Závislost hypermobility na výskytu lehkých mozečkových dysfunkcí v moderní gymnastice

Dependance of hypermobility on the occurence of light cerebellar dysfunctions in rhythmic gymnastics
Anotace:
Cílem práce bylo získat informace o výskytu hypermobility a příznaků lehké mozečkové dysfunkce u závodnic moderní gymnastiky a prokázat jejich spojitost. Práce byla rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část zahrnuje rešerše dostupné literatury, přibližuje problematiku výskytu hypermobility a naznačuje závislost lehkých mozečkových dysfunkcí na výskytu hypermobility. Výzkumný soubor …více
Abstract:
The aim of the work was to gather information on the incidence of hypermobility and the symptoms of light cerebellar dysfunction in the competitors in Rhythmic Gymnastics as well as to prove their relationship. The work was dividend into the theoretical and research part. The theoretical part includes the searches of the available literature regarding hypermobility and suggests the dependence of light …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Viléma Novotná, prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.