Bc. Lucia Rusková

Diplomová práce

Pohľadávky a ich miesto vo finančnom riadení podniku

Receivables and their place in the financial management business
Abstract:
The thesis deals with the receivables and their place in the financial management of the company. The work is divided into three chapters. The first chapter is devoted to the characterization of receivables, their classification and specification of transactions that can be carried out in receivables. The second chapter is focused on the specification of the advantages and disadvantages of receivables …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá pohľadávkami a ich miestom vo finančnom riadení podniku. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je venovaná charakteristike pohľadávok, ich klasifikácii a špecifikácii transakcií, ktoré je možné s pohľadávkami vykonávať. Druhá kapitola je zameraná na špecifikáciu výhod a nevýhod pohľadávok, na model riadenia pohľadávok, definovanie postupu pri vymáhaní pohľadávok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.