Aleš Pospíšil

Bakalářská práce

Prevence kriminality mládeže

Prevention of juvenile delinquency
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prevencí kriminality mládeže. Je v ní vysvětlena problematika kriminality mládeže, popsány důvody páchání kriminality dětmi a mladistvými a také uvedeny možné způsoby trestání. Nejdůležitější část práce se zaměřuje na prevenci kriminality mládeže a na druhy preventivních programů. Jejím cílem je zjistit, jaké programy prevence se v Olomouckém kraji realizují, popsat …více
Abstract:
This bachelor’s work is dealing with youth crime prevention. The reader will get the explanation of the youth crime issue, why they commit crimes and what kind of punishment they can expect. The most important part of the work will be aimed on youth crime prevention and crime prevention programs. Main objective is to find out which prevention programs were/are realized in region Olomouc, describe them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
  • Oponent: Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS