Bc. Lucie Příhodová

Diplomová práce

Problematika realizace programů primární prevence na středních školách

The issue of implementation of primary prevention programs in secondary schools
Anotace:
Diplomová práce „Problematika realizace programů primární prevence na středních školách“ popisuje tuto problematiku na středních školách na Vysočině. Mým úkolem bylo zjistit, zda studenti vědí, co znamená problematika sociálně patologických jevů, zda se mezi nimi tyto jevy vyskytují a jaký mají názor na programy primární prevence. Zároveň bylo mým úkolem zjistit, zda jsou programy primární prevence …více
Abstract:
Thesis "Problems of implementation of primary prevention programs in secondary schools" describes this problem in secondary schools in the Highlands. My task was to determine whether students know what is the issue of socio-pathological phenomena, whether between these phenomena occur and what they think about primary prevention programs. It was also my job to determine whether primary prevention programs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta