Bc. Jan Brandejs

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem a web 2.0

Corporate social responsibility and web 2.0
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Společenská odpovědnost firem a web 2.0“ se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem a komunikace se stakeholdery pomocí využití nástrojů web 2.0. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se v první polovině zabývá stěžejními pojmy společenské odpovědnosti. V druhé polovině se věnuje vzniku a charakteristice webu 2.0, jeho přínosu do …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled “Corporate social responsibility and Web 2.0“ deals with issues relating to social responsibility and CSR communication with stakeholders through the use of Web 2.0 tools. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first half of the theoretical part outlines fundamental definitions of corporate social responsibility. The second half focuses on the evolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika