MgA. Filip Košťálek

Diplomová práce

Ozvučená vizualita a vizualizovaný zvuk: Vizuální zpracování živých hudebních produkcí

Sounded visuals and visualized sound: Visual processing of live music productions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zmapováním možností propojení audiovizuální techniky se živou hudební produkcí. V práci je zařazen historický vývoj této problematiky, výběr přelomových událostí a popis současné situace i trendů blízké budoucnosti. Práce nabízí také přehled technologických a tvůrčích možností. V praktické části práce aplikuje získané poznatky v analýze mezinárodního hudebního festivalu Colours …více
Abstract:
The diploma thesis deals with mapping the possibilities of connecting audiovisual technology with live music production. The work includes the historical development, a selection of turning points and a description of the current situation and trends in the near future. The work also presents an overview of technological and creative possibilities. In the practical part, acquired knowledge is applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/c2hui/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Monika Horsáková
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Audiovizuální tvorba