MgA. Filip Košťálek

Master's thesis

Ozvučená vizualita a vizualizovaný zvuk: Vizuální zpracování živých hudebních produkcí

Sounded visuals and visualized sound: Visual processing of live music productions
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zmapováním možností propojení audiovizuální techniky se živou hudební produkcí. V práci je zařazen historický vývoj této problematiky, výběr přelomových událostí a popis současné situace i trendů blízké budoucnosti. Práce nabízí také přehled technologických a tvůrčích možností. V praktické části práce aplikuje získané poznatky v analýze mezinárodního hudebního festivalu Colours …more
Abstract:
The diploma thesis deals with mapping the possibilities of connecting audiovisual technology with live music production. The work includes the historical development, a selection of turning points and a description of the current situation and trends in the near future. The work also presents an overview of technological and creative possibilities. In the practical part, acquired knowledge is applied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Monika Horsáková
  • Reader: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Master programme / field:
Drama Arts / Audio-visual Creation