Theses 

Sexuální orientace ženy a BDSM – Kristýna Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Kučerová

Bakalářská práce

Sexuální orientace ženy a BDSM

Sexual Orientation of a Woman and BDSM

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Sexuální orientace ženy a BDSM". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze 7 kapitol, kdy se v první kapitole popisuje lidská sexualita, definuje se identita, role, preference či chování a emoce. Druhá kapitola se zabývá pouze sexuální orientací. Ve třetí kapitole se popisuje heterosexuální orientace jako celek a následně i jen ženská heterosexualita. Na ní navazuje čtvrtá kapitola, která popisuje homosexuální orientaci, její příčiny, dělení a Coming out. Dále v páté kapitole se popisuje bisexuální orientace. Šestá kapitola se zabývá pouze ženskou homosexuální orientací, kde se popisuje jejich život a jednání. Poslední kapitola se zabývá BDSM tématikou, je zde definována zkratka a charakterizovány hry a pravidla v BDSM. Praktická část vychází z výzkumného šetření, které bylo realizováno pomocí dotazníkové techniky. Dotazník byl určen pouze ženám. Výsledná data byla následně zpracována do tabulek a grafů.

Abstract: This bachelor thesis is about "Sexual orientation of woman and BDSM". The thesis is divided into 7 parts. The first part is about human sexuality, definition of human identity, human roles, preferences, behaviour and emotions. The second part is just about sexual orientation. Third part is about heterosexual orientation and orientation of woman. In the fourth part we will be talking about homosexual orientation it is causes, dividing and coming out. In the fifth part is bisexual orientation. The sixth is just about homosexual orientation of women, where we could learn about their lives and behaviour. Last part is about BDSM, we will know what BDSM means, we will talk about characteristic games and rules in BDMS. Practical part of this thesis is based on a research which was realised thanks to people who answered questions in questionnaire. Questionnaire was only for women. Final results have been put into charts and graphs.

Klíčová slova: Sexuální orientace, sexualita, heterosexualita, homosexualita, bisexualita, BDSM, sexuální praktika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49554 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kučerová, Kristýna. Sexuální orientace ženy a BDSM. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:57, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz