Jakub TALA

Bakalářská práce

Konstrukce reality médií skrz zpravodajství na příkladu uprchlické krize.

Construction of media reality through the coverage of refugee crisis example.
Anotace:
Práce analyzuje media a jejich tvorbu jako konstruktéra sociální reality v zpravodajství na příkladu uprchlické krize. V teoretické části jsou nastíněny principy masmédií, zpravodajství, sociální konstrukce reality a další přímé techniky používané médií. V praktické části práce je použita obsahová analýza ke sběru dat dvou vybraných televizních stanic. Cílem praktické části je popis změny tematické …více
Abstract:
The thesis analyses the media and their production as a constructor of the social reality in the news. The migrant crisis will be used as an example. The principles of mass media, news, social construction of reality and further direct techniques used by media are presented in the theoretical part of the thesis. The practical part constists of the subject analysis for the data gathering from two chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TALA, Jakub. Konstrukce reality médií skrz zpravodajství na příkladu uprchlické krize.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta