Bc. Veronika SVÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ pro daň z příjmů v různých formách obchodních společností

The Transformation from Trading Income to Taxbase for Income Taxation in Assorted Forms Trading Companies
Anotácia:
Hlavním a základním cílem této práce je poukázat na rozdíly ve zdanění jednotlivých společností. Na konci účetního období zjišťují účetní jednotky svůj výsledek hospodaření. Ten se zjistí v účetnictví porovnáním nákladů a výnosů. Výsledek hospodaření není v České republice roven daňovému základu. Na ten je ho třeba upravit. Na jednotlivé společnosti nahlížíme z pohledu daně z příjmů jako na plátce …viac
Abstract:
Main and basic aim those work is remit contrary in taxation various corporations. By selection of kind of company at its foundation is tax question one from the main questions. At the end of accounting period investigate the accounting entity its economic result. That finds out in book - keeping comparison expenses and incomes. Operating results in Czech republic are not equal to tax base. On tax base …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Zverejniť od: 20. 4. 2007
Identifikátor: 8664

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedúci: Ing. Jarmila Křížová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÁČKOVÁ, Veronika. Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ pro daň z příjmů v různých formách obchodních společností. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta