Jan ADAMUŠKA

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů na Gymnáziu Zlín, Lesní čtvrť

Anotace:
Existují přesvědčivé důkazy o pozitivním vlivu pohybové aktivity (PA) na lidské zdraví. U adolescentů je úroveň pohybové aktivity dávána do souvislosti s jejich budoucím vývojem a s úrovní pohybové aktivity v dospělosti. PA a její úroveň je však ovlivňována několika faktory, jako jsou demografické, biologické, či vliv prostředí apod. Cílem této práce je zhodnotit úroveň a posoudit vliv těchto faktorů …více
Abstract:
There is convincing evidence about the positive effect of physical activity (PA) on human health. In adolescents, the level of physical activity is often related to their future development and to the level of physical activity in adulthood. However, PA and its level is influenced by several factors, such as demographic, biological or environmental impact and others. The aim of this work is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMUŠKA, Jan. Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů na Gymnáziu Zlín, Lesní čtvrť. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses im3l2q im3l2q/2
18. 4. 2019
Složky
Soubory
Marklová, E.
21. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.