Jakub LÖFFELMANN

Bakalářská práce

Extrakce násilných událostí z textu

Extracting violent events from texts
Anotace:
Tato práce je o získávání násilných událostí z textu. Práce popisuje základní principy metod pro extrakci událostí z textu, které jsou známé ve světě programování. Práce zahrnuje vytvoření algoritmu v Javě pro extrahování slov z textu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií a druhá část popisuje praktickou funkčnost vytvořeného algoritmu. Závěr obsahuje shrnutí úspěšnosti algoritmu …více
Abstract:
This work is about obtaining information from the text of the relevant category (violent). Describes the basic principles of methods for extracting text from events that are known in the world of programming. The work includes the creation of an algorithm for extracting words from the text and program implementation in Java. Work is divided into two parts. The rst part deals with the theory and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÖFFELMANN, Jakub. Extrakce násilných událostí z textu. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika