Kateřina Opluštilová

Diplomová práce

Vliv podnikatelského prostředí na rozvoj konkrétní bankovní instituce

Influence of the Entrepreneurial Environment on the Development of Particular Bank
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jestli je vývoj konkrétní bankovní instituce ovlivněn vývojem podnikatelského prostředí. Analýza je provedena za roky 2007 až 2009 a jako stěžejní je použita metoda EFQM. Diplomová práce začíná charakteristikou vývoje podnikatelského prostředí v letech 2007 až 2009, za který je pro potřeby této práce považován finanční sektor. Metodická část seznamuje se základními …více
Abstract:
The Objective of the Theses is to ascertain if the Development of Particular Bank was affected by the Development of the Entrepreneurial Environment. The Analysis is performed from the Year 2007 to the Year 2009. Model EFQM is Fundamental Method. The Theses begins Characterization of the Development of the Entrepreneurial Environment from the Year 2007 to the Year 2009. The Entrepreneurial Environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Ludvík
  • Oponent: Vlasta Karásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava