Bc. Michal BLAŠKO

Diplomová práce

Portugalská migrační politika ve vztahu k rozvojovým zemím

Portugal´s Migration Policy in Relation to Developing Countries
Anotace:
Hlavním předmětem zkoumání této magisterské diplomové práce je vývoj migračních trendů v Portugalsku z pohledu přijímající země od 80. let 20. století do současnosti a nastavení migračních politik ve vztahu k rozvojovým zemím. Cílem práce bylo podrobit migrační trendy v Portugalsku důkladné analýze a s použitím migrační komponenty ukazatele CDI klasifikovat imigrační a integrační politiky posledních …více
Abstract:
This master thesis presents the development of migration trends in Portugal from the perspective of recipient country from the 80s of the 20th century till nowadays and migration policies´settings in relation to developing countries. The goal of the thesis has been the thorough analysis in a field of migration trends in Portugal using the migration component of Commitment to Development Index to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŠKO, Michal. Portugalská migrační politika ve vztahu k rozvojovým zemím. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta