Anežka ČESALOVÁ

Bakalářská práce

Střední Evropa jako transnacionální region

Komparace alternativ vymezení regionu

Central Europe as a Transnational Region - The Comparison of Region Demarcation Alternatives
Anotace:
Bakalářská práce "Střední Evropa jako transnacionální region - komparace alternativ vymezení regionu" se mimo úvodní kapitolu utvářející stručný přehled pojímání tohoto regionu věnuje komparaci čtyř koncepcí středoevropského uspořádání, které vznikly v průběhu 20. století. Jedná se o koncepce Mitteleuropy v podání Friedricha Naumanna, střední Evropy jako "hráze" proti germánské expanzi popsané v Nové …více
Abstract:
Bachelor's thesis "Central Europe as Transnational Region - Comparison of Regional Delimitation Alternatives" is, besides introductory chapter which consists of brief overview of the understanding of this region, dedicated to comparison of four Central European organization concepts, which were developed during the 20th century. These are the conceptions: Mitteleuropa by Friedrich Naumann, Central …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČESALOVÁ, Anežka. Střední Evropa jako transnacionální region. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/