Veronika Breuerová

Diplomová práce

Analysis of Consumer Behaviour of Generation Y on the Smartphone Market

Analysis of Consumer Behaviour of Generation Y on the Smartphone Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním Generace Y na trhu mobilních telefonů. Povědomí o značce je posuzováno vzhledem k vlastněným značkám a postojem ke značce. Je zkoumán vliv věku, země a pohlaví na věrnost značce. Studie je založena na primárním kvantitativním výzkumu, který se soustřeďuje na členy Generace Y, jež jsou reprezentováni vysokoškolskými studenty. Čeští studenti z VŠB – …více
Abstract:
The paper examines the consumer behaviour of Generation Y on the smartphone market. Brand awareness of smartphones is judged through brand ownership and brand attitude. The impact of age, country and gender on brand loyalty is examined. The study is based on primary quantitative research which focuses on members of Generation Y represented by university students. Czech students from VSB – Technical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Tomáš Balcar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava