Martin Kovář

Bakalářská práce

Implementace Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) do právního řádu ČR

Implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the czech legal system
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje Obecnému nařízení na ochranu osobních údajů, které na-byde účinnosti 25. 5. 2018. Jedná se o nejvýznamnější rozšíření práv a povinností na poli ochrany osobních údajů od vzniku Evropské unie. Všechny členské státy a všechny subjekty, které budou nařízením dotčeny, musí podniknout kroky, aby všechny jejich vnitřní procesy byly od 25. 5. 2018 v souladu s tímto nařízením. Hlavním …více
Abstract:
This bachelor thesis is about General Data Protection Regulation which will become effective on May 25th 2018. We can say that it is the most important extention of rights and obligations in the field of the data protection since the very beggining of existence of EU. All the member states and all the subjects who will be effected by the regulation must take actions to make all their inner processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Saskia Poláčková, Ph.D.
  • Oponent: Jan Šmejkal, Mgr. Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.