Mgr. Ladislava Blahová

Bakalářská práce

Jeanne d'Arc als Bühnenfigur bei Schiller, Shaw und Anouilh

Jeanne d'Arc as Schiller's, Shaw's and Anouilh's Theatre Character
Abstract:
This work is an analysis of three theatre plays which are concentrated on the character of Jeanne dArc. They are: "Maid of Orleans" by Friedrich Schiller, "Saint Joan" by G.B. Shaw and "The Lark" by Jean Anouilh.
Abstract:
Tato práce je analýzou 3 divadelních her se zaměřením na postavu Jeanne dArc. Jsou to: "Panna Orleánská" od Friedricha Schillera, "Svatá Jana" od G.B.Shawa a "Skřivánek" od Jeana Anouilha."
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura