Bc. Petra Ritschelová, DiS.

Master's thesis

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of current methods of communication and design models of future performance
Abstract:
Teoretická část diplomové práce charakterizuje interní a externí komunikaci včetně komunikačních modelů. Zabývá se komunikačním mixem nástrojů, které mohou být společností aktivně využívány k prezentaci svých výrobků a služeb. Vzhledem k volbě společnosti, u které budou aplikovány získané teoretické znalosti, část práce definuje pojmy jako je franchising, franchisová smlouva, výhody a nevýhody pro …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis describes the internal and external communication, including communication models. It deals with the communication mix tools that can be used by the company to present its products and services. Taking into account the choice of company where theoretical knowledge will be applied this part also defines terms such as franchising, franchise agreement, advantages and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní