Bc. Pavlína Navrátilová

Bakalářská práce

Fázové transformace v keramických materiálech repliky historické sklářské pece

Phase transformations in cemaric materials of a replica of historic glass furnace
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem keramického materiálu, který byl použit při stavbě repliky renesanční sklářské pece v Havlíčkově Brodě. Byla provedena série experimentálních výpalů hlíny, která byly použita při stavbě pece. Hlavní částí práce byla analýza vypálených vzorků pomocí rtg–difrakce, optické mikroskopie a elektronové mikroskopie. Cílem bylo zjistit, jak mění fázové složení, barva, délka …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of ceramic material, which was used in the construction of a replica of a Renaissance glass furnace in Havlíčkův Brod. A series of experimental firings of clay used for the construction of the furnace were performed. The main part of the work was to analyze fired samples using X-ray diffraction, optical microscopy, electron microscopy. The aim was to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Karel Slavíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta