Bc. Alena Dobešová

Diplomová práce

Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty

Synthetic Zeolites and Their Ion Exchange Properties for Selected Ions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stanovením iontovýměnných vlastností zeolitů připrave-ných z odpadního kaolínu pro ionty těžkých kovů. Poměr SiO2/Al2O3 v použitém odpad-ním materiálu je 3,6. Struktura zeolitu se v průběhu hydrotermálního ošetření mění, a proto mají vzorky odebrané v rozdílných časových intervalech rozdílnou velikost pórů a kanálů. Laboratorní výzkum je zaměřen zejména na sorpci iontů …více
Abstract:
This thesis deals with detection of ion-exchange properties of zeolites synthetised from waste kaolin for heavy metals. SiO2/Al2O3 ratio of waste material is 3,6. Zeolite structure is changing during hydrothermal synthesis, and thats why different sizes of cavities and pores are formed. Research is focused on sorption of lead ions, copper ions and their mixture from solution to the zeolite structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Veverková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobešová, Alena. Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí