Bc. Kateřina Zagatová

Diplomová práce

Didaktická hra jako součást gymnaziálního geografického vzdělávání

Didactic game as part of the grammar school geography education
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice použití didaktické hry ve výuce geografie na gymnáziích. Součástí práce je zpracování šesti her, pro přímé využití ve výuce, včetně pomůcek. Hry pracují s různými geografickými tématy. Teoretická část se věnuje charakteristice hry a zhodnocení postavení hry v kurikulárních dokumentech.
Abstract:
This Master Thesis deals with didactic game as a method of grammar school geography education. Six complete didactic games, including properties, are part of this thesis. All of them are ready for direct use in education. Each of didactic games deals with different geographical topics. Theoretical part is focused on game´s characteristic and of the game from the perspective of curriculum.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta