Ing. Martin Navrátil

Master's thesis

Návrh a tvorba softwaru pro technickou analýzu cen podkladového aktiva

Software for Technical Analysis of Stock Prices
Anotácia:
Práce byla vytvořena s cílem sestavení matematického nástroje pro analýzu technických indikátorů nad časovými řadami cen podkladového aktiva. Teoretická část pojednává o problematice obchodování s akciemi a využití technických indikátorů. V praktické části je popsána struktura programu a možnosti, které program poskytuje. V závěru práce jsou popsány rozdíly s vybranými softwary.
Abstract:
The thesis was created to build mathematical tool for analyzing technical indicators working with the time series of the price. The theoretical part is about the issue of trading and the use of technical indicators. The practical part is about structure of the application and opportunities that the program provides. The conclusion describes the differences between selected rival software.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Navrátil, Martin. Návrh a tvorba softwaru pro technickou analýzu cen podkladového aktiva. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / odbor:
Information Technology / Information Technology