Bc. Josef Votroubek

Bakalářská práce

Reflexe veřejného mínění k politickým diskuzím let 1861-1918 v českém dobovém tisku aneb formování českého veřejného mínění politickým tiskem v první fázi parlamentarismu (1861-1873)

Reflexion of Public Opinion to Political Discussions of the Years 1861-1918 in Czech Contemporary Newspaper alias Forming of Czech Public Opinion by Political Serials in First Stage of Parliamentarianism (1861-1873)
Anotace:
Práce se zaměřuje na období let 1861-1873 jako dobu počátků parlametarismu v habsburské říši. Za pomocí dobových periodik zkoumá veřejné mínění vztahující se k důležitým událostem tohoto období. Blížeji si všímá proměny ve funkci českého politického tisku a jeho užití pro přímé ovlivnění mínění a směřování veřejnosti.
Abstract:
The work is focussed on the years 1861-1873 as era of beginning of parliamentarianism in Habsburk empire. Using contemporary serials it examine public opinion to important events of that time. Closely it observe changes in the role of Czech political newspaper and its use for direct influence on opinion and direction of public.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.