Veronika Švecová

Bakalářská práce

Reflexe normalizace v současném divadle a dramatu

Reflection of normalization in contemporary theatre and drama

Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce zkoumá, jakým způsobem současní divadelní tvůrci a dramatici reflektují období normalizace. Analýze jsou podrobeny následující inscenace a texty: aktovky Protest Václava Havla a Rest Marka Hejduka spojené do inscenace Protest/Rest v režii Daniela Hrbka, Elity Jiřího Havelky, Elity Martiny Schlegelové, Agent tzv. společenský Martiny Kinské, Šedá sedmdesátá aneb Husákovo …více
Abstract:
This work explores how contemporary theater artists and playwrights reflect the period of normalization. Daniel Hrbek's Protest/Dept, Jiří Havelka's Elites, Martina Schlegel's Elites, Martina Kinská's Agent, Jan Mikulášek's The Gray Seventies or Husák's Silence and play Communism by Viliam Klimáček are subjected to the analysis. Selected productions and texts are analyzed in relation to the topic, …více
 

Klíčová slova

současné divadlo

Klíčová slova

dějiny českého divadla

Klíčová slova

české divadlo

Klíčová slova

dramatická tvorba

Klíčová slova

moderní společnost

Klíčová slova

divadelní inscenace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Eva KYSELOVÁ
  • Oponent: Martina MUSILOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna