Bc. et Bc. Veronika Majerová

Bakalářská práce

Spolky a spolková činnost obcí okresu Břeclav

Associations and the social activities in the municipalities of Breclav
Anotace:
Bakalářská práce „Spolky a spolková činnost obcí okresu Břeclav“ se zabývá problematikou spolků na území okresu Břeclav. Práce uvádí právní zakotvení spolků, poskytuje jejich přehled a rozmístění v rámci obcí tohoto území. První část práce je zaměřena na spolky okresu Břeclav. Druhá část práce se zabývá spolky městyse Boleradice, popisuje jejich činnost a zapojení do společenského a kulturního života …více
Abstract:
The Bachelor thesis “ Associations and the social activities in the municipalities of Breclav“, deals with the association in the district of Breclav. The work presents the legal regulation of the association, provides an overview of their locations within the municipalities of this area. The first part focuses on the associations of the district Breclav . The second part deals with the associations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta