Květa Vojáčková

Diplomová práce

Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza

Mexico at the beginning of the new millennium: PEST analysis
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat ekonomiku Mexika, najít její silné stránky a slabiny a zjistit, jak země až doposud obstála v mezinárodní konkurenci. Nástrojem zvoleným pro tento účel je PEST analýza. PEST analýza umožňuje nahlédnout zemi ze čtyř různých úhlů, aby tak nakonec poskytla ucelený pohled. Jednotlivé skupiny faktorů, tj. faktory politické, ekonomické, sociální a technologické, nelze hodnotit …více
Abstract:
The aim of this essay is a survey of the Mexican economy. Its strong points and weaknesses shall be found and the international competitiveness of the country will be explored. The instrument of the survey is PEST analysis. The PEST analysis helps to explore the economy from four points of view in order to get a complex image of the country. Several factors, political, economical, social and technological …více
 

Klíčová slova

ekonomika politika Mexiko
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2009
  • Vedoucí: Lenka Adamcová
  • Oponent: Shirley C. Honajzrová Banús

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8980

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma