Theses 

Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza – Květa Vojáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Květa Vojáčková

Master's thesis

Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza

Mexico at the beginning of the new millennium: PEST analysis

Anotácia: Cílem této práce je prozkoumat ekonomiku Mexika, najít její silné stránky a slabiny a zjistit, jak země až doposud obstála v mezinárodní konkurenci. Nástrojem zvoleným pro tento účel je PEST analýza. PEST analýza umožňuje nahlédnout zemi ze čtyř různých úhlů, aby tak nakonec poskytla ucelený pohled. Jednotlivé skupiny faktorů, tj. faktory politické, ekonomické, sociální a technologické, nelze hodnotit odděleně. Jsou naopak propojené a vzájemně se ovlivňují. Pro ulehčení orientace bude každý zvolený faktor na konci popisu stávající situace zhodnocen. Vytyčí se tak výhody či problémy aktuálního stavu, případně budou navržena možná opatření vedoucí k jeho zlepšení. Závěr bude souhrnem všech zjištěných plus a mínus Mexika současně s náčrtem pravděpodobného vývoje do budoucna a návrhy na zlepšení.

Abstract: The aim of this essay is a survey of the Mexican economy. Its strong points and weaknesses shall be found and the international competitiveness of the country will be explored. The instrument of the survey is PEST analysis. The PEST analysis helps to explore the economy from four points of view in order to get a complex image of the country. Several factors, political, economical, social and technological ones, have to be judged together because they influance each other. AT the end of description of each factor, there will be a review of the situation. Problems of the economy will be found, the estimation of future development will be made, eventually innovation suggestions will be placed.

Kľúčové slová: ekonomika, politika, Mexiko

Keywords: economy, Mexico, politics

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2009
  • Vedúci: Lenka Adamcová
  • Oponent: Shirley C. Honajzrová Banús

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8980


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 02:28, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz