Theses 

Tvorba hesel s tematikou sportovní výživy pro Wikipedii – Karolína PAVLÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karolína PAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Tvorba hesel s tematikou sportovní výživy pro Wikipedii

Creation of passwords related to the sports nutrition for Wikipedia

Anotace: V této bakalářské práci byly zpracovány teoretické poznatky z oblasti sportovní výživy a tyto poznatky byly následně převedeny do internetové encyklopedie Wikipedie. Byla vytvořena kategorie sportovní výživa, která do té doby na Wikipedii neexistovala a do které spadají vytvořená hesla z této bakalářské práce. Bylo zjištěno, že se Wikipedie stává velmi významným internetovým zdrojem informací se stále se zvyšující kvalitou jednotlivých hesel.

Abstract: This bachelor´s thesis focuses on the theoretical knowledge in the field of sports nutrition and these findings were subsequently transferred to the online encyclopedia Wikipedia. A category on sports nutrition was creates which until then did not exist on Wikipedia. Additionally, the necessary entries which were created for this thesis are assigned to that website. It was concluded that Wikipedia is becoming a very important source of Internet information with an improving quality of the individual entries.

Klíčová slova: sportovní výživa, stravovací návyky, Wikipedie, doplňky sportovní výživy, energetická bilance, pitný režim

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

PAVLÍČKOVÁ, Karolína. Tvorba hesel s tematikou sportovní výživy pro Wikipedii. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz