Bc. Renata Pospíšilová

Diplomová práce

Sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením ve Zlínském kraji

The social services for people with serious health disabilities in Zlin
Anotace:
V první kapitole se zabývám problematikou jedinců se zdravotním postižením. Přesně definuji jednotlivé typy postižení, podle oblastí, které jsou u jedince narušeny. Jsou rozděleny na tělesné postižení, narušené komunikační schopnosti, smyslové postižení, poruchy autistického spektra a mentální retardaci. Zabývám se také kombinovanými vadami. Ve druhé kapitole zpracovávám problematiku ucelené rehabilitace …více
Abstract:
The first chapter is an overview of the problems people with general disabilities face. I have specifically looked at impairments which include: physical disability, communication difficulties, sensory disorder, autism spectre disorder and learning disabilities. I have also considered multiple disabilities. The second chapter considers problems of comprehensive therapy, which has four basic components …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta