Mgr. Miriam Kuklínková

Bakalářská práce

Křesťanská soudobá populární hudba v anglicky mluvících zemích

Christian Contemporary music in English speaking countries
Anotace:
V angličtině Christian Contemporary music je obecný název pro soudobou populární křesťanskou hudbu. Ovšem žánry v této skupině se různí. Práce obsahuje historický kontext tohoto směru, který se vyvinul na konci 60. a začátkem 70. let minulého století. Obsahuje rozdělení a mapování křesťanské hudby 20. a 21. století z hlediska stylů a žánrů. V každém zastoupeném hudebním žánru se více věnuji jednomu …více
Abstract:
Christian Contemporary music is general term for present-day popular Christian music. But the genres in this wide group vary. The thesis includes historical context of this art movement, which appeared in late sixties and early seventies of last century. It contains division and mapping twentieth and twenty-first century of Christian music in terms of styles and genres. I am focusing mostly on one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy