Bc. Nadezhda Orlova

Bakalářská práce

Srovnání podnikatelského prostředí ČR a Kazachstánu

Comparison of the Business Environment in the Czech Republic and Kazachstan
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována srovnání podnikatelského prostředí České republiky a Kazachstánu. Hlavním cíle práce je charakterizovat povahu, stav a trendy podniků, ukázat jejich výhody a nevýhody a porovnat podnikatelské prostředí. K dosažení tohoto cíle použila autorka celou řadu vědeckých metod, mezi nejdůležitější patří analýza. Přínosem práce je použití jak kazachstánských, tak i českých zdrojů …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to comparisons of the business environment in the Czech Republic and Kazakhstan. The main goals of this work are: to characterize the current situation and trends in business, to show their advantages and disadvantages to compare the business environment. For achievement of this objective, the author used a wide range of scientific methods, the analysis is important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Ing. Zbyněk Dubský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS