Markéta Goreľová

Diplomová práce

Daňové úniky v oblasti DPH se zřetelem na karuselové podvody v ČR v letech 2005 - 2015

Tax evasion in the area of VAT in respect of carousel frauds in the Czech Republic between 2005 - 2015
Anotace:
V důsledku daňových úniků, daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem stát, potažmo jeho občané, každoročně přichází o nepředstavitelné množství peněz. Jenom v oblasti DPH se daňová mezera neboli tax gap odhaduje přibližně na 80 – 100 miliard ročně. Přičemž zhruba 2/3 z této částky připadají na řetězové (karuselové) podvody, fiktivní faktury a další. Tato práce se zabývá analýzou daňových úniků …více
Abstract:
As a result of tax evasion, tax fraud and tax avoidance state annually loses unimaginable amount of money. Only in the area of value added tax is tax gap estimated at around 80-100 billion a year. While approximately 2/3 of that amount attributable to the carousel fraud, fictitious invoices and so on. This paper analyzes the evasion of VAT with special attention to carousel fraud. The aim is to quantify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2017
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71394

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika