Bc. Veronika Chromá

Bachelor's thesis

Fenomén moravanství v letech 1990 až 1991: Diskurzivní analýza týdeníku Moravskoslezská orlice

Phenomenon of Moravian identity in 1990 and 1991: Discourse Analysis of Journal "Moravskoslezská orlice"
Abstract:
Práce „Fenomén moravanství v letech 1990 až 1991“ se snaží na základě relevantních článků týdeníku Moravskoslezská orlice, vydávaného tehdejším nejpočetnějším moravským hnutím HSD-SMS, rekonstruovat mediální obraz tohoto fenoménu. Teoretický rámec práce stojí na pojetí moci od Michela Foucaulta, sledované koncepty jakožto národ, identita a nacionalismus jsou definovány na základě vybraných sociologických …more
Abstract:
The work “Phenomenon of Moravian identity in 1990 and 1991“ attempts to reconstruct the media image of this phenomenon on the basis of relevant articles published by weekly journal called Moravskoslezská orlice. It was published by the most numerous moravian movement named HSD-SMS. The theoretical framework of this thesis stands on the concept of power by Michel Foucault. The concepts of nation, identity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic