Romana Esterková

Bakalářská práce

Prevence rizik ve vybrané firmě

Risk Prevention in the Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci rizik v podniku MND a.s. Teoretická část poskytuje teoretická východiska pro pochopení rizika, prevence rizik, analýzy rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V praktické části je představen vybraný podnik, následně analýza managementu rizik, která je završena SWOT analýzou. Výsledky dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. Dle získaných …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of the prevention of risks in the company MND a.s. The theoretical part deals with theoretical solutions for the comprehension of risks, prevention of risks, risk analysis and health and safety matters. The practical part of the thesis commences with a company introduction, followed by an analysis of risk management carried out by SWOT analysis. This analysis has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Esterková, Romana. Prevence rizik ve vybrané firmě. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe